SaaS Continuity Framework

Dit project startte in november 2019 en eindigde in juli 2020. De nadruk lag op het ontwikkelen van het raamwerk rond de kerndomeinen bedrijfscontinuïteit, noodherstel en continuïteitsgaranties. Ook databeveiliging, dataprivacy, data- en applicatiemigratie, SaaS-testen, service level agreements en Nederlandse ICT-wetgeving komen in het raamwerk aan de orde. De diepte van de dekking in deze domeinen is echter beperkt vanwege de beperkte mankracht (1 onderzoeker) en het tijdsbestek van het project (8 maanden). Als zodanig wordt aanbevolen dat professioneel gebruik van het framework verdere uitbreidingen naar deze domeinen vereist, met name gegevensbeveiliging.

Om het raamwerk uit te breiden, kunnen de ontwerp- en evaluatiemethoden worden gebruikt die in het proefschrift worden beschreven. Het proefschrift ondersteunt het raamwerk door traceerbaarheid te bieden in de ontwerpbeslissingen die tijdens de ontwikkeling van het raamwerk zijn genomen.

Voor meer informatie over het onderzoek bezoek de website SaaS Continuity Framework